Balvu tirgus

Kr5, SIA
Sporta iela 2 A, Balvi
pie sadzīves preču un būvmateriālu veikala “Valdis”
+371 26512649
balvutirgus@inbox.lv
www.balvutirgus.lv
tirdzniecibasvietas.lv
Saistītītās tirdzniecības vietas:
Alūksnē
Valkā

Balvu tirgus