Balvu tirgus

Balvu tirgus

Kr5, SIA

Sporta iela 2 A, Balvi

pie sadzīves preču un būvmateriālu veikala "Valdis"

+371 26512649

balvutirgus@inbox.lv

www.balvutirgus.lv

tirdzniecibasvietas.lv

Saistītītās tirdzniecības vietas:

Alūksnē

Valkā